Available courses

Jo crec que l'escenari és un espai tangible, físic, que s'ha d'ocupar i al qual se li hauria de permetre-li tenir el seu propi idioma"                                     Antonin Artaud                                                             (poeta, dramaturg, fundador del teatre de la crueltat)

Amb aquesta frase posem esment a la necessitat visual de la qual el teatre s'alimenta: l'ocupació d'un espai, la il·luminació d'aquest, l'ambient que se li dóna per crear un clima, la creació de volums, objectes, titelles, màscares, maquillatge... o el propi cos.
En aquesta assignatura aprendrem a conèixer els recursos bàsics del llenguatge escènic per expressar-se i comunicar-se visualment a través de l'objecte, la llum, la caracterització i el so. Experimentarem amb ells tot estimulant la imaginació i la creativitat.

FILOSOFIA 1er Batxillerat

M08 Teoria de la imatge

4 ECTS 66 hores

El mòdul tracte els mecanismes de generació de les imatges, les seves característiques, els seu elements morfològics i els elements que intervenen en la seva composició. Treballa sobre els llenguatges i models perquè l’alumne entengui els principis teòrics i els sàpiga aplicar. S’estudien els diferents models d'anàlisi i les imatges i s’aporten referències que permetran una perspectiva més àmplia del paper de les imatges en les manifestacions visuals. Juntament amb història i els fonaments da la representació gràfica formen un corpus teòric imprescindible en l’àmbit del disseny gràfic.