Available courses

FILOSOFIA 1er B Batxillerat

M08 Teoria de la imatge

4 ECTS 66 hores

El mòdul tracte els mecanismes de generació de les imatges, les seves característiques, els seu elements morfològics i els elements que intervenen en la seva composició. Treballa sobre els llenguatges i models perquè l’alumne entengui els principis teòrics i els sàpiga aplicar. S’estudien els diferents models d'anàlisi i les imatges i s’aporten referències que permetran una perspectiva més àmplia del paper de les imatges en les manifestacions visuals. Juntament amb història i els fonaments da la representació gràfica formen un corpus teòric imprescindible en l’àmbit del disseny gràfic.